Om oss

Naturskyddsföreningen i Kiruna är en lokalkrets av Svenska Naturskyddsföreningen inom Kiruna kommun.
Naturskyddsföreningen i Kiruna är Sveriges nordligaste krets.

Förtroendevalda nedan valda vid årsmötet 26 mars 2024. Ta gärna kontakt med oss!

Styrelsen

kiruna@naturskyddsforeningen.se
Hans Nilsson
ordförande
Grönstensvägen 12
981 34  KIRUNA
070-298 02 87 hansn.kiruna@gmail.com
Sara Sand
kassör
Åkaregatan 12
981 32  KIRUNA
Mattias Hammarström
ledamot
Rullstensvägen 1
981 45  KIRUNA
070-972 02 21 mattias.hammarstrom@gmail.com
Mathias Milz
ledamot
Medaljörvägen 14
981 41  KIRUNA
076-823 34 20 mathias.milz@gmail.com
Yana Tannagasheva
ledamot
Abrahamsvägen 18
985 31  VITTANGI
070-034 94 24 yanatann9a@gmail.com
Päivi Juuso
suppleant
Lainiogatan 9
985 31  VITTANGI
070-539 82 87 paijuu65@gmail.com
Per-Erik Mukka
suppleant
Ljungplan 2D
981 43 KIRUNA
070-331 61 23 mukkapererik25@gmail.com
Hans Ollander
suppleant
Åkaregatan 8A
981 32  KIRUNA
070-265 43 85 hans_ollander@hotmail.com
Lisa Quasthoff Holmström
suppleant
Skyttegatan 8
981 37  KIRUNA
070-285 52 68 lisa@lisatext.se
Anna Ölund
suppleant
Norra vägen 111
981 46  KURRAVAARA
070-628 24 80 anna.ohlund@gmail.com

Revisorer

Tarja Leinonen Ollasbyvägen 54
985 31  VITTANGI
070-692 46 46 tarja.leinonen@gmail.com
Robert Flygare Kyrkogatan 20 A
981 38  KIRUNA
070-601 91 13 robertflygare@hotmail.com

Valberedning

Urpo Taskinen
sammankallande
Ollasbyvägen 54
985 31  VITTANGI
070-629 58 02 urpo.taskinen@gmail.com
Berit Inga Årosjokk 1072
981 99  KIRUNA
070-558 08 26 berit.inga@gmail.com
Ellen Marit Labba Kirunavägen 4
985 31  VITTANGI
070-061 17 68