Gruvgruppen

Det finns en gruvgrupp i Norrbotten som följer upp gruvverksamheten i etablerade gruvor, bevakar planer för nya gruvor, yttrar sig i samråd och över ansökningar för miljöbedömningar och koncessionsansökningar.
I Kiruna är vi än väldigt få och med den expansion som nu sker skulle vi behöva bli fler. Om du är intresserad kan du kontakta styrelsen och Björn Lundquist.

Senaste aktiviteter och uppdateringar hittar du här

Expansiva gruvplaner

Hur många är uppdaterade på de expansiva gruvplanerna i vår kommun?

Nationaldagsinventeringen 2021

Traditionsenligt genomförde vi en inventering i år också. Inriktningen blev lite annorlunda, då vi valde att fara till Nunasvaara väster om Vittangi för att skapa oss en uppfattning om de tänkta gruvorna vid Nunasvaara och Niska.