Aktuellt läge hösten 2023 om olika gruvfrågor

Ladlav

Kaunisvaara, Naturskyddsföreningen i Norrbotten-länsförbundet (fortsatt SNF BD) har fått beslut om prövningstillstånd av till Mark och miljööverdomstolen (MÖD) överklagad deldom för Kaunis Iron AB och har även sänt in en komplettering med krav på täckning av järnvägsvagnar oavsett. Nunasvaara, SNF BD har överklagat till Högsta Domstolen (HD) när vi inte fick prövningstillstånd av MÖD gällande […]

Läs mer

Parkeringar, avgaser och buller. Eller mysiga torg, gröna parker och plats för gång och cykel. Vad väljer du?

Sedan 50-talet har vi låtit bilen ta större och större plats i våra städer. Påfarter, avfarter, genomfarter och förbifarter. Resultatet är ökade utsläpp, sämre hälsa och en tråkigare stad. Var med och visa att vi är många som vill ha grönare och mänskligare städer. Skriv på för att bryta bilberoendet!

Läs mer

Fira Cykelns dag med oss!

Lördag 3 juni kl. 13-15 finns vi på Stadshustorget i Kiruna tillsammans med Kiruna Fjällcyklister och Höjdmeter. Det bjuds på spännande cykelutställning, provcykling, tävlingar, tipsrunda, cykel orientering, enklare cykelfix och fika! Vi kommer även ha en förslagslåda på plats där du kan lägga dina bästa idéer om hur vi kan göra Kiruna till en riktigt […]

Läs mer

Fågelskådningens dag – Kaalasluspa (l) Lördag 6 maj

06 maj kl. 09:30 – 06 maj kl. 12:00 Vi gör läger vid älvstranden för att under några timmar skåda över området, Under den här exkursionen har vi chans att få se gluttsnäppa, grönbena, spelande brushane, ringtrast, skärpiplärka, salskrake och storlom. Ta med matsäck, det finns möjlighet att grilla.    Samarrangemang med Norrbottens Ornitologiska Förening ( […]

Läs mer

100 000 hektar unika fjällskogar skyddas för framtida generationer

En ny överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket innebär att unika skogsmiljöers biologiska värden och naturliga ekosystem bevaras för framtida generationer och skapar samtidigt goda möjligheter för friluftsliv och naturturism från Norrbotten i norr till Dalarna i söder. Den aktuella arealen är cirka 100 000 hektar, dvs 1000 km². Som jämförelse är ytan är ungefär dubbelt […]

Läs mer