Kallelse till årsmöte 25 mars 2021

            Årsmöte för Kiruna Naturskyddsförening kommer att hållas virtuellt torsdagen 25 mars kl 19:00. Denna information på webbsidan är första kallelsen. Den kommer att följas av en annons i Annonsbladet. Efter möter kommer Yana Tannagasheva att berätta om ”Hur det är att vara klimatflykting”, ett föredrag på ca 20 minuter. Linda […]

Läs mer

Julbrev & Nyårshälsning till Kiruna kommuns politiker – vad förenar oss Kirunabor?

Kiruna Naturskyddsförening, Kiruna fältbiologer och Fridays For Future Kiruna uppmanar Kirunas kommunpolitiker att ta fram en färdplan för att Kiruna skall bli koldioxidneutrala till år 2030. Detta gör vi i ett öppet brev som kan läsas i sin helhet nedan. Brevet är framtaget som ett led i en mer ambitiös klimatsatsning från de lokala föreningarna. […]

Läs mer