Aktuellt läge hösten 2023 om olika gruvfrågor

Ladlav

Kaunisvaara, Naturskyddsföreningen i Norrbotten-länsförbundet (fortsatt SNF BD) har fått beslut om prövningstillstånd av till Mark och miljööverdomstolen (MÖD) överklagad deldom för Kaunis Iron AB och har även sänt in en komplettering med krav på täckning av järnvägsvagnar oavsett. Nunasvaara, SNF BD har överklagat till Högsta Domstolen (HD) när vi inte fick prövningstillstånd av MÖD gällande […]

Läs mer